• Wandelroutes Wadden

Wandelroute Peazemerlannen langs de Waddenkust

Wandelroute: PeazemerLannen

In Noord-Oost Friesland, boven Paesens-Moddergat, ligt het 480 hectare grote natuurgebied PeazemerLannen. Het gebied kenmerkt zich door een zomerpolder en een kwelder. Verder is het een belangrijk vogelgebied o.a. voor de Rotgans, Brandgans en de Kluut.

Er is spontane natuur ontstaan door een extreem zware storm die in april 1973 in het waddengebied woedde. Het beukende water sloeg een gat in de blokdijk, waardoor de hele buitenste polder overstroomde. Het gat dichten in de blokdijk werd te duur dus hield de Waddenzee vrij spel in het noordelijke deel van de polder. Nu is het een zomerpolder en een kwelder met wisselende tinten van karakteristieke zoutminnende planten.

De vogels ontdekten dit geschikte leefgebied al snel na de overstroming en vestigden zich in deze nieuwe kwelder. Het “heugelijke” feitvoor de vogels binnen het gebied bleek voor de boeren in Paesens-Moddergat een ramp. Altijd waren de koeien van de lokale bewoners achter de dijk om te grazen, en dat was nu niet meer mogelijk. Hiermee verdween een traditie die elk jaar begon op 10 mei.
Voor bewoners in Paesens was 10 mei ieder jaar een heel belangrijke dag. Dan kwamen de boeren in en om het dorp bijeen om hun koeien vanuit de stal weer naar buiten te brengen. In Paesens was dat buiten, achter de zeedijk.

In de kwelder en op de dijk hielden ze dan de hele zomer het gras kort. Het vee werd eerst naar de verzamelplaats in de Buorren voor de hervormde pastorie gedreven, bij café Boersma, en daar aan het hek vastgebonden. De jeugd in het dorp kreeg een vrije dag en mochten zorgen voor de hokkelingen. De mannen moesten natuurlijk in het café eerst “bijpraten” alvorens men de dijk op ging.

Achter de dijk lag een Jister, een soort omheining waarin het vee gemolken kon worden. Ook nu nog ligt er achter het dorp Paesens in de PeazemerLannen een oude en een nieuwe Jister, die u ontdekt tijdens uw wandeling over het schapendijkje.

Eigenlijk was het een feestdag voor het dorp. Immers op het Friese platteland was het vroeger de gewoonte dat de knecht werd ingehuurd van 12 mei tot 12 mei van het volgend jaar. De 10e mei was dus tevens een soort afscheidsfeest.

Nieuwsgierig naar dit unieke gebied? Een wandeling door de PeazemerLannen is perfect te combineren met een verblijf bij onze Bed & Breakfast te Paesens